Hoe is de Dorpsraad Nieuw Bergen tot stand gekomen?

In 2015 heeft een initiatiefgroep voor een op te richten Dorpsraad in Nieuw Bergen een enquête gehouden onder de inwoners van Nieuw Bergen . De uitslag van de enquête  is in april 2015 aan geinteresseerden gepresenteerd en die vind je Hier

In juli 2015 is besloten om een Dorpsraad Nieuw Bergen op te richten. Hier lees je  de bevindingen ‘van werkgroep naar Dorpsraad NieuwBergen’.  Zie Bijlage 

Op 30 december 2015 was de Stichting Dorpsraad Nieuw Bergen een feit.

Wie zijn de Dorpsraad Nieuw Bergen?

De Dorpsraad bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich hebben aangemeld om een bijdrage te leveren aan de doelen van de Dorpsraad.  Het is geen vaste groep mensen; dus iedereen die zich wil aansluiten en zich wil inzetten voor een belangrijk onderwerp wat de leefbaarheid in Nieuw Bergen vergroot, kan aanschuiven. Wel is er een vast groep die we het dagelijks bestuur noemen, dat zijn de voorzitter, de secretaris en de pennningmeester.  Als je contact wilt opnemen met de dorpsraad kan dat via Contact

Wat is en doet de Dorpsraad?

Dorpsraad Nieuw Bergen wil de bewoners zodanig bij het sociale, culturele en maatschappelijke leven in Nieuw Bergen betrekken, dat alle inwoners ongeacht leeftijd en situatie binnen hun wensen en mogelijkheden op basis van gelijkwaardigheid hier aan kunnen deelnemen.

Zij wil dit bereiken door te opereren als platform, bemiddelaar en initiator, en zo de bewoners van Nieuw Bergen te vertegenwoordigen.

Welke doelen stelt de Dorpsraad Nieuw Bergen?

  • De Dorpsraad wil een schakel te zijn tussen inwoners enerzijds, en gemeente, provincie, verenigingen en ondernemers anderzijds. Waar nodig zal zij als spreekbuis fungeren
  • De Dorpsraad wil namens de inwoners een gesprekspartner te zijn van alle belangengroepen en instellingen in het dorp.
  • De Dorpsraad wil een toegevoegde waarde te hebben voor alle betrokken partijen en voor de leefbaarheid in het dorp.
  • De Dorpsraad wil bijdragen aan de sociale samenhang in het dorp

Hoe kan ik contact krijgen met de Dorpsraad

U kunt de gegevens voor contact vinden door te klikken op deze link KLIK HIER

Hoe werkt de Dorpsraad Nieuw Bergen?

De Dorpsraad wil het liefst zoveel mogelijk actief iets doen wat van belang is voor Nieuw Bergen. Daar hoort ook bij dat we met elkaar aan tafel gaan; we vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. Daarin wordt besproken welke onderwerpen actueel zijn en om aandacht vragen. Ook wordt er afgesproken wie hiermee aan de slag gaan en welke inwoners actief benaderd worden om mee te denken of concrete plannen op te pakken. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de inwoners bij de Dorpsraad binnen komen. We kijken dan hoe we deze het best kunnen ondersteunen, hoe we belanghebbenden kunnen verbinden en versterken om zo tot de juiste resultaten te komen.
Link naar vergaderdata:

Samenwerkingspartners

Samenwerking versterkt!
Daarom kiest de Dorpsraad ervoor om de samenwerking  actief op te zoeken met de gemeente, de andere dorpsraden in de gemeente, de Asseldonk/Optisport en verenigingen.

De Dorpsraad Nieuw Bergen is een voorstander van een samenwerking tussen de dorpsraden in de gemeente. Een van de onderwerpen is communicatie vanuit en met de gemeente. Binnenkort, juli 2018, is er weer een gezamenlijke bijeenkomst met de Dorpsraden waar dit onderwerp zeker op de agenda staat.

Met Optisport en verenigingen werken we samen om Ondeugd, de maandelijkse tienerdisco, tot een groot succes te maken.

De Dorpsraad is in mei 2018  lid geworden van de VKKL. Deze organisatie die provinciaal werkt kan de Dorpsraad ondersteunen in haar werk. Vaak kunnen er door de VKKL lijnen uitgezet worden of adviezen gegeven worden die het werk gemakkelijker kan maken. Binnenkort (juni2018)  gaan  twee leden van de Dorpsraad in gesprek gaan met de VKKL over het onderwerp communicatie met gemeentes.
De Dorpsraad  krijgt vanuit de VKKL veel nuttige informatie die het graag wil delen via deze site met de inwoners van nieuw Bergen.