Hier dragen wij aan bij:

Wij dienen daarbij het algemene belang van het dorp en de belangen van zijn bewoners. Wij zijn niet politiek gebonden en ook niet gebonden aan de gemeente. Uiteraard staan wij wel in nauw contact met de gemeente. Men mag van ons verwachten dat wij ons zoveel mogelijk inzetten voor het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat van Nieuw Bergen.

Het is ons streven om de lijnen met onze bewoners zo kort mogelijk te houden.
Wij vinden het van groot belang dat we op de hoogte zijn van de problemen en knelpunten in ons dorp en van onze bewoners. Daarmee kunnen we, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester & Wethouders, als ook de Gemeenteraad, van advies dienen. Maar ook de lokale verenigingen, non-profitorganisaties en ondernemers in ons dorp kunnen we daarmee van advies voorzien.

Onze doelstellingen voor 2023
Dorpsraad Nieuw Bergen

De dorpsraad van Nieuw bergen zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp. Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram.

Neem contact met ons op

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Naam