Om de leefbaarheid en saamhorigheid van Nieuw Bergen te verbeteren, zijn binnen de dorpsraad werkgroepen opgesteld. Er zijn op dit moment 5 werkgroepen actief: Ondeugd, activiteiten & evenementen, Groen, Sport en PR & communicatie. 

Onze dorpsraad heeft geen aparte werkgroep voor veiligheid, maar uiteraard zijn alle werkgroepen nauw met elkaar betrokken om de veiligheid binnen het dorp te bevorderen. Wij werken hierbij met de volgende parameters: 

werkgroep 1 

Activiteiten & evenementen 

De sociale omgeving van onze bewoners vinden wij erg belangrijk. Sociale omgeving staat voor de samenstelling van de bewoners en de onderlinge interactie. Voor een dorp als Nieuw Bergen, waar een grote diversiteit is aan oorspronkelijke en nieuwe inwoners, is het juist belangrijk om de sociale interactie te stimuleren, om daarmee de sociale inclusie en cohesie te vergroten. Met name die sociale interactie tussen de bewoners en de onderlinge betrokkenheid bij ons dorp, zien wij als een verbeterpunt.

Om deze reden is deze werkgroep in het leven geroepen. Binnen de werkgroep Activiteiten & Evenementen richten wij ons op het verbeteren van de sociale inclusie. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er een juist aanbod komt voor onze inwoners om die inclusie te stimuleren. Wij werken als initiator voor het opzetten van laagdrempelige activiteiten en evenementen, zodat iedere inwoner zich welkom voelt binnen het dorp. Het is belangrijk om te vermelden dat de dorpsraad geen activiteitencommissie is. Waar wij als raad helpen de eerste stap te zetten, streven wij ernaar om ondernemers en inwoners van Nieuw Bergen zelf een actieve rol op zich te nemen bij het op- en doorzetten van deze sociale activiteiten en evenementen. 

Wanneer een (toekomstige) organisator op zoek is naar een denktank en/of gesprekspartner om evenementen te organiseren in het dorp, dan is deze persoon bij ons aan het juiste adres. Samen met de organisator werken wij graag mee aan het vergroten van de haalbaarheid en draagvlak voor nieuwe sociale initiatieven. 

Werkgroep 2

Ondeugd 

Al enkele jaren zet de dorpsraad zich in om het aanbod van sociale activiteiten voor de jeugd te stimuleren. Elke derde vrijdag van de maand zijn kinderen met een leeftijdscategorie van groep 6 tot aan de brugklas welkom bij Den Asseldonk om een echt feestje te vieren. Ondeugd wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd. Mede dankzij deze vrijwilligers kunnen de kids een ongestoord avondje genieten met leeftijdsgenoten uit de hele gemeente en omstreken.

Werkgroep 3

Groen 

Nieuw Bergen is gezegend met een prachtig natuurgebied net buiten het dorp. Het Nationaal Park De Maasduinen wordt gezien als een van de mooiere natuurgebieden in Nederland. De Maasduinen is niet alleen aantrekkelijk voor de inwoners van de gemeente Bergen, maar is ook een trekpleister voor toeristen. Als dorpsraad zien wij genoeg kansen om de welvaart van ons dorp te stimuleren mede dankzij De Maasduinen. Het creëren van een sterkere connectie tussen De Maasduinen en het dorp is de eerste stap. 

Naast het park zet deze werkgroep zich ook in voor het verbeteren van de esthetiek op het gebied van natuur binnen het dorp. Denk hierbij aan het beplanten van delen in het dorp die dit met name goed kunnen gebruiken, of het toevoegen van objecten zodat men optimaal van de omgeving kan genieten. Hierbij wordt tevens ook de biodiversiteit binnen de gemeente gestimuleerd. 

Werkgroep 4

PR & Communicatie 

De werkgroep PR & Communicatie werkt achter de schermen en houdt zich vooral bezig met de publiciteit en informatievoorziening rondom de dorpsraad en al zijn activiteiten. De belangrijkste taak binnen deze werkgroep is het communiceren met en naar de bewoners van Nieuw Bergen. Momenteel gebeurt dat via Maasduinencentraal, de eigen Facebookpagina en via deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *