Op 6 februari  2019 was er op locatie in de Keulerstraat een bijeenkomst met de bewoners vanaf de kruising Kleefstraat tot aan Mosaique

Er waren  diverse bewoners aanwezig, vanuit de gemeente de heren Peter Cillisen en Hans Driessen en vanuit de Dorpsraad Nieuw Bergen Hennie Reinhoudt, Martien van Mil   en Toos Govers

Er is gesproken over:

Nieuwe straatverlichting

De bewoners gaven aan dat  ze  zeer content waren  met de uitstraling van de nieuwe  verlichting en men vindt het ook een zeer goede  verlichting.

Peter Cillessen merkte op dat de bovenarmen  van de verlichting  op termijn door de fabrikant vervangen gaan worden  i.v.m. windgevoeligheid, omdat  deze  bij harde wind kunnen gaan draaien .

De hoek Keulerstraat- St. Petrusstraat is matig tot slecht verlicht.  Peter Cillessen gaat kijken of hier op korte termijn nog iets aan te doen is. We houden dit in de gaten.

Snoeiwerk

De gemeente geeft aan dat dit met de buitendienst  is besproken  en  dat er  geen extra snoeiwerk  nodig is. Mocht straks blijken dat, zodra de bomen weer in het blad staan  alsnog extra  snoeiwerk nodig is, dat dit verricht gaat worden;
Bewoners moeten dit wel zelf melden bij de gemeente.

Contact persoon hiervoor is Andries Arts van de gemeente .

De  bewoners merkten op dat er ook enkele bomen zo goed als dood zijn.

Peter Cillessen  zegt toe dat deze gerooid  zullen worden.  Herbeplanten van de zelfde bomen vinden de bewoners niet noodzakelijk.

In het najaar ondervindt men  veel overlast van de noten van de Hazelaars  (Hazelnoten). Het liefst zagen zij dat al deze bomen gerooid zouden worden en dat i.v.m . het negatieve effect op de toestand van de trottoirs (trottoirs liggen vol met noten) er een andere boomsoort aangeplant wordt die minder overlast veroorzaakt.

Wegversmallingen

De bewoners gaven aan deze toch te willen handhaven. Mede gericht  op de toekomst  voor een eventuele herinrichting van dit deel van de Keulerstraat.  De kosten  voor het verwijderen hiervan dan te gebruiken voor het opknappen van de trottoirs en/of mee te nemen in een totaal nieuw plan.

 

Trottoirs en inritten

De bewoners merkten op dat de toestand van de trottoirs en opritten erg slecht en gevaarlijk zijn.

Voor senioren. rolstoelers en  mensen met een rollator kunnen hier zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Omdat de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden is het noodzakelijk  om hier snel iets aan te doen. Mede  omdat dit stuk van de Keulerstraat een toegang vormt  tot het Mosaique.

De heer Cillissen heeft in een vorige bespreking aangegeven zodra  het waterleiding project afgerond  is, er dan maatregelingen  genomen zouden worden. Dit jaar staat er geen onderhoud op de begroting. Een andere optie is om te wachten tot er glasvezel aangebracht wordt. (Bezwaar: dat kan helaas nog jaren duren.)

Mevr. Van de Venn geeft aan dat bij 23 en 25  nog steeds gaten in het trottoir zitten. Ze heeft hiervoor al voor 7 maanden terug een melding gemaakt bij de gemeente, Dhr. Cillissen zal dit met buitendienst opnemen. De bomen -en de gaten waar voorheen bomen stonden- zijn hier de grote boosdoeners. Al met al  geen fraai gezicht en een potentieel gevaarlijke situatie.

Wat er ter tafel  kwam

De heer Hans Driessen  merkte op dat dit deel van Nieuw Bergen in de 50-er jaren is ingericht. Misschien wordt het wel tijd voor een herinrichting van dit deel van de Keulerstraat. De dorpsraad is bereid om met een initiatief groep van de bewoners een werkgroep te formeren  om ideeën voor een eventuele herinrichting van deze straat te bundelen.  De ideeën kunnen dan worden voorgesteld en aan het college aangeboden. De politiek  zal hiervoor de financiële middelen beschikbaar moeten stellen . De heren Cillessen en Driesen willen dit initiatief desgevraagd ondersteunen.

 

  • Vraag aan de aanwonenden: Als u E-mail heeft graag uw emailadres mailen naar:

martien.van.mil@gmail.com