Dorpsraad Nieuw Bergen

Veiligheid

De werkgroep veiligheid richt zich op het stimuleren van de veiligheid in het dorp

Speerpunten voor 2016
Bemiddelen en ondersteunen bij het verbeteren van de verkeerssituatie op de Siebengewaldseweg & Ovonde
Bevindingen tot nu toe
Door de werkgroep is onderzoek gedaan naar de gemelde issues, de (verkeers-) situatie ter plekke en eventuele voornemens van de gemeente om dit op te lossen.
Verder is er in opdracht van de gemeente Bergen een onderzoek verricht naar “veiligheidsbeleving” van de bewoners. Het rapport hiervan is inmiddels in bezit van de werkgroep en bestudeerd.