Dorpsraad Nieuw Bergen

Werkgelegenheid

Deze werkgroep geeft aandacht aan werk en werkgelegenheid in Nieuw Bergen

Speerpunten 2016
Informatie verzamelen over werkgelegenheid bij diverse partners 
Bevindingen tot nu toe
Er is informatie opgevraagd bij de Gemeente omtrent werkgelegenheid en werkloosheid.