Dorpsraad Nieuw Bergen

Het dagelijks bestuur van de stichting Dorpsraad Nieuw Bergen

De werkgroep jongeren wil inspelen op de behoefte van voornamelijk de doorsnee jongeren tussen 12 & 18 jaar

Speerpunten 2016

-          Organiseren van activiteiten om de behoefte te achterhalen

-          Speel- en trapveldjes in Nieuw Bergen

Bevindingen tot nu toe

Inmiddels heeft de werkgroep diverse oriënterende gesprekken gevoerd. Onder andere met de beleidsmedewerker jongeren van de Gemeente, De jongerenwerk en jongeren zelf hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden.

Daarnaast is de werkgroep bezig met het inventariseren van initiatieven en behoeften voor trap- en speelveldjes.

Deze werkgroep richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid onder ouderen in Nieuw Bergen.

Speerpunten 2016
Verbinden en versterken van alle organisaties/stakeholders die er al zijn rondom ouderen 
Bevindingen tot nu toe
De werkgroep heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met de verschillende organisaties die in Bergen bestaan rondom ouderen. Daarnaast is men bezig met het inventariseren van het armoedebeleid en de gevolgen hiervan voor ouderen in het dorp.

Het behouden en stimuleren van het genieten van de mooie natuur rondom Nieuw Bergen

Speerpunten voor 2016

Verbinding zoeken met bestaande initiatieven binnen de gemeenschap

Bevindingen tot nu toe

De werkgroep denkt dat mensen in Bergen het Natuur zo belangrijk is omdat er zo veel mooie natuur is. Men ziet op dit moment nog niet echt probleemsituaties.

De werkgroep heeft inmiddels geïnventariseerd welke organisaties en initiatieven er zijn rondom natuur. 

Tot slot is de werkgroep betrokken bij een project rondom duurzame energie in Bergen.

Speerpunten voor 2016

Verbinding zoeken met bestaande initiatieven binnen de gemeenschap

Bevindingen tot nu toe

De werkgroep denkt dat mensen in Bergen het Natuur zo belangrijk is omdat er zo veel mooie natuur is. Men ziet op dit moment nog niet echt probleemsituaties.

De werkgroep heeft inmiddels geïnventariseerd welke organisaties en initiatieven er zijn rondom natuur. 

Tot slot is de werkgroep betrokken bij een project rondom duurzame energie in Bergen.

Deze werkgroep geeft aandacht aan werk en werkgelegenheid in Nieuw Bergen

Speerpunten 2016
Informatie verzamelen over werkgelegenheid bij diverse partners 
Bevindingen tot nu toe
Er is informatie opgevraagd bij de Gemeente omtrent werkgelegenheid en werkloosheid.

Deze werkgroep richt zich op het bevorderen van de detailhandel en het functioneren van Maatschappelijk vastgoed binnen de dorpskern.

Speerpunten 2016

- Activiteiten op Mosaique plein

-  Bezetting van het winkelaanbod

 - Servicelevel Den Asseldonk(Maatschappelijke voorzieningen)

Bevindingen tot nu toe

Betreffende de activiteiten is er al regelmatig overleg met zowel gemeente als de winkeliers. Het is niet de bedoeling dat de dorpsraad organiseert.

Betreffende Den Asseldonk zijn de verschillende partijen bij elkaar gebracht en is het afwachten of men er onderling uit komt.

Betreffende het winkelaanbod liggen er contacten met gemeente, Destion en de winkeliers.

De werkgroep veiligheid richt zich op het stimuleren van de veiligheid in het dorp

Speerpunten voor 2016
Bemiddelen en ondersteunen bij het verbeteren van de verkeerssituatie op de Siebengewaldseweg & Ovonde
Bevindingen tot nu toe
Door de werkgroep is onderzoek gedaan naar de gemelde issues, de (verkeers-) situatie ter plekke en eventuele voornemens van de gemeente om dit op te lossen.
Verder is er in opdracht van de gemeente Bergen een onderzoek verricht naar “veiligheidsbeleving” van de bewoners. Het rapport hiervan is inmiddels in bezit van de werkgroep en bestudeerd.

Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen en onderhouden van het Digitaal Dorpsplein: Bergenlimburgonline.

Speerpunten 2018

-          Verder ontwikkelen van het digitale dorpsplein

-          Onderhouden van het digitale dorpsplein

-          Het digitale dorpsplein aan de man brengen

Bevindingen tot nu toe
Men is druk bezig met het promoten van het digitaal dorpsplein en het vinden van organisaties die willen deelnemen.