Jeugddisco “Ondeugd”

Op initiatief van de Dorpsraad is eind 2017  gestart met de jeugddisco Ondeugd. De organisatie werkt nauw samen met Optisport en verenigingen.

Iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 19.00 uur staan de deuren van Den Asseldonk open voor de jeugd van Bergen. Met iedere keer een ander thema en de hulp van veel vrijwilligers en verenigingen is deze activiteit een groot succes. Vanuit de Dorpsraad is Fiona Cornelissen kartrekker.

 

Dijkversterking.

Bij dit onderwerp sluit de Dorpsraad als gesprekspartner aan. Waar nodig worden vragen van inwoners beantwoord en worden ook vragen aan gemeente en Waterschap gesteld. Indien er problemen ontstaan waarbij inwonersbelangen in het gedrang komen zal de Dorpsraad zich zeker melden bij instanties.

 

Verkeersveiligheid.

Een werkgroep vanuit de Dorpsraad is begin 2017 in gesprek gegaan met de gemeente betreffende de verkeersveiligheid in Nieuw Bergen. Het betrof voornamelijk de Ovonde, het kruispunt Siebengewalds weg / Petrusstraat en recent is daar het verlichtingsplan Keulerstraat bij gekomen. Betreffende deze  onderwerpen word er nauw en constructief samen gewerkt met de gemeente. De Dorpsraad heeft een zeer actieve rol in dit onderwerp. Serge Holten en Martien van Mil werken hard aan dit onderwerp.

 

Winkelcentrum Mosaique.

Al meerdere malen heeft de Dorpsraad haar zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van Mosaique. Het gaat dan over leegstand, activiteiten, en de gehele uitstraling. De Dorpsraad is van mening  dat er een veel betere coördinatie inzake het plein moet komen en is daarover in gesprek met de gemeente. Vanuit de Dorpsraad is Piet ten Haaf aanspreekpunt in deze.

 

Duurzame energie.

Onder de noemer Bergen Energie Neutraal probeert de Dorpsraad ook hier haar invloed te doen gelden. Anne-Marie Wijn hoven houd zich met enkele leden van de Dorpsraad waar nodig bezig met deze energie transitie. Zonnepanelen, windenergie, biomassa en de gehele ontwikkeling van het Wells meer zijn aandachtspunten.

 

Het digitaal dorpsplein BergenLimburgOnline

Vanaf 2016 heeft de Dorpsraad het Digitale Dorpsplein omarmt. Nellie de Best en Andries van Delft zijn de grote animatoren als het gaat om dit onderwerp. Zij zijn begin 2017 onderdeel van de dorpsraad geworden. Met ongeveer 670 leden is het project uiterst succesvol te noemen. Frans Thonen en Piet Reintjes vullen de werkgroep aan en zorgen voor nieuws, adverteerders en alle andere commerciële zaken.

(klik Hier)

 

Multifunctioneel centrum.

Den Asseldonk vervult in Nieuw Bergen de rol van Multifunctioneel Centrum binnen de gemeenschap. Aangezien er een commerciële exploitant in genoemd gebouw zit dreigen er verschillen van inzicht tussen gebruikers enerzijds en exploitant anderzijds te ontstaan. De Dorpsraad ziet het belang van een centrum voor de inwoners en pleit voor een maximale toegankelijkheid zowel fysiek als gevoelsmatig. Piet ten Haaf en Toos Govers houden vanuit de Dorpsraad de vinger aan de pols en zien zich regelmatig en een bemiddelende rol geplaatst. Alle ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en regelmatig is er overleg met de gemeente als eigenaar.

 

Woonvisie.

Als het gaat om een visie op wonen in Nieuw Bergen lopen er diverse lijnen. Hennie Reinhout probeert vanuit de Dorpsraad om daar waar nodig inbreng aan dit proces te geven. De Dorpsraad is niet direct betrokken, maar ziet op afstand toe. De Dorpsraad heeft wel haar steun gegeven aan een enquête (particulier initiatief) die in Bergen, Afferden en Siebengewald is gehouden inzake de woonbehoefte in de kernen voor de toekomst. Hier zijn interessante zaken uit gekomen die nu gebundeld en bekeken worden.

 

Verborgen armoede.

Vanuit diverse kanalen ontvangt de Dorpsraad signalen inzake dit onderwerp. Over dit onderwerp probeert de Dorpsraad waar mogelijk in gesprek te komen met diverse partijen. Hierbij heeft de Dorpsraad vooral een signaal- of een bemiddelingsfunctie.

Samenwerking gemeentelijke Dorpsraden.