“Inwoners aan tafel met de Dorpsraad”   22 maart 2017

Op 22 maart 2017 had de dorpsraad haar eerste bijeenkomst gehouden met als titel  “Inwoners aan tafel met de Dorpsraad”  

Deze avond staat in het teken van Verbindingen leggen-Halen-Brengen gericht op beter wonen, leven, samenleven en werken in Nieuw Bergen. 

Vanaf 18.45u waren alle inwoners, de vele actieve vrijwilligers, de professionals, ondernemers en andere betrokkenen  van harte welkom in Den Asseldonk. Om uiterlijk 22.00u werd het programma afgesloten.

Het werd een sprankelende avond

 De avond stond bol van inspirerende gesprekken.

Voor drie onderdelen was bijzondere aandacht namelijk:

  • “Inwoners aan tafel met de Dorpsraad”;
  • “De lancering van het Dorpsplein Bergenlimburgonline”.  
  • “ Op de steiger”. Korte vraaggesprekken met willekeurige bezoekers over diverse onderwerpen

Op alle fronten stelt de Dorpsraad inwonersparticipatie en leefbaarheid centraal.

Ieder kan vanuit haar/zijn eigen belang, betrokkenheid en rol daar een bijdrage aan leveren. Samen meedenken aan de thema’s en vraagstukken die voor de Nieuw Bergenaren spelen en van belang zijn.