Dorpsraad Nieuw Bergen

Op woensdag 17 juni vond op het gemeentehuis in Nieuw-Bergen een bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden in de dorpsraad. Tijdens deze bijeenkomst is met ongeveer 30 personen de uitslag van de enquête besproken en is het gelopen proces uitgelegd.

De 5 belangrijkste onderwerpen die naar voren zijn gekomen uit de enquête zijn bediscussieerd door middel van een KEEP-STOP-TRY carrousel.

Deze 5 onderwerpen zijn:

1.      Natuur;

2.      Winkelaanbod;

3.      Ouderen;

4.      Kinderen/ Jongeren (0 tot 20 jaar);

5.      Werkgelegenheid.

De 30 personen zijn ingedeeld in 5 groepen en door een ronde te lopen is elke groep bij alle onderwerpen terecht gekomen. Bij elk onderwerp is gebrainstormd over welke aspecten goed zijn, en dus behouden moeten worden, gestopt moeten worden en uitgeprobeerd zouden moeten worden.

Tot slot zijn op deze avond ook de vervolgstappen aangegeven.

Bijlagen:
Bewaar het bestand het nut van een dorpsraad voor Nieuw Bergen. versie 3 doc.doc [Het nut van een dorpsraad volgens de deelnemers]???79 kB
Bewaar het bestand Samenvatting gemiste onderwerpen enquetepresentatie versie2 .doc [Een samenvatting van de gemiste onderwerpen]???99 kB
Bewaar het bestand UitslagEnquête.pdf [De presentatie van de uitslag van de enquête]???239 kB