Wij zijn de Dorpsraad van Nieuw Bergen

De dorpsraad van Nieuw Bergen zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp Nieuw Bergen.
bos-maasduinen-dorpsraad-nieuw-bergen

Wat betekenen wij

Wij dienen het algemene belang van het dorp en de belangen van zijn bewoners. Wij zijn niet politiek gebonden en ook niet gebonden aan de gemeente. Uiteraard staan wij wel in nauw contact met de gemeente. Men mag van ons verwachten dat wij ons zoveel mogelijk inzetten voor het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat van Nieuw Bergen.

Het is ons streven om de lijnen met onze bewoners zo kort mogelijk te houden. Wij vinden het van groot belang dat we op de hoogte zijn van de problemen en knelpunten in ons dorp en van onze bewoners. Daarmee kunnen we, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester & Wethouders, als ook de Gemeenteraad, van advies dienen. Maar ook de lokale verenigingen, non-profitorganisaties en ondernemers in ons dorp kunnen we daarmee van advies voorzien.

Wij willen wel benadrukken dat de bewoner begrijpt dat de Dorpsraad het algemene belang nastreeft. Dus voor persoonlijke wensen en belangen is de Dorpsraad geen aanspreekpersoon, hiervoor dient de bewoner contact op te nemen met de gemeente.

De leden van de Dorpsraad zitten op vrijwillige basis en persoonlijke titel in de Dorpsraad. Het is ons streven om de samenstelling van De Dorpsraad een afspiegeling te laten zijn van de bewoners van Nieuw Bergen.

Onze dorpsraad bestaat, naast een kern van vaste leden, ook uit een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn ingedeeld op grond van thema’s die op dit moment actueel zijn. Op deze manier willen wij deze deelgebieden extra aandacht geven.

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen voor 2024
icoon-leden-dorpsraad-bergen

Nieuwe leden en werkgroepen introduceren.

locatie-icoon-dorpsraad-bergen

Meer zichtbaarheid creëren voor de vernieuwde dorpsraad.

icoon-dorpsraad-limburg

In contact komen met de bewoners.

icoon-gesprek-dorpsraad-bergen

Opstarten van projecten binnen de huidige werkgroepen.